ساعات تماس

شنبه - پنجشنبه: 08.00 - 20.00
لوگو

شماره تماس

071-32357591

ایمیل تماس

info@aradbulk.com

صدای پیام کوتاه تلفن همراه

توسط مدیر - 1398/07/15
423
0
صدای پیام کوتاه تلفن همراه

اکثریت جامعه با شنیدن صدای پیام کوتاه تلفن همراه خود، نسبت به ان عکس العمل نشان داده و اقدام به خواندن پیام می کنند. در صورتی که اگر پیامک برای مخاطب جالب بوده و احساس کند که در آینده به آن نیاز خواهد داشت، آن را ذخیره کرده و در گوشی خود نگه می دارد.اطلاع رسانی توسط پیامک انبوه، نگرانی اطلاع رسانی حوزه های دیگر را هم از نظر هزینه و هم از لحاظ جانمایی و بحث گرافیک و ... را نداشته و می تواند در یک بازه زمانی کوتاه شما به هدفتان نزدیک سازد.
Telegram: @aradbulk
Email: info@aradbulk.com
تلفن دفتر ملاقات شیراز:07132357591
تلفن دفتر ملاقات تهران:02188797566