ساعات تماس

شنبه - پنجشنبه: 08.00 - 20.00
لوگو

شماره تماس

071-32357591

ایمیل تماس

info@aradbulk.com

قوانین و مقررات

1- الزام به رعایت ضوابط و استاندارد های ابلاغی ارائه شده از سوی شرکت­های اپراتور تلفن همراه کشورهای مختلف و فروشنده.

2- خریدار موظف به رعایت کلیه قوانین موضوعه، قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت، قوانین امنیتی سیستم­ های اطلاعاتی کامپیوتر PRS و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد؛ در غیر این صورت در برابر مراجع ذیصلاح و اشخاص ثالث و فروشنده مسئول و پاسخگو است.

3- مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام برای مشترکین و جبران خسارات به عهده خریدار، از جمله در مقابل تمام دستگاههای بازرسی و نظارتی است. علیهذا در این گونه موارد فروشنده نیز می تواند جزء معترضین باشد.

4- خریدار حق انتقال قرارداد به صورت کل را به فرد یا افراد غیر، بدون اخذ مجوز کتبی از فروشنده ندارد و در صورت مشاهده این موضوع فروشنده مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد می باشد.

5- خریدار متعهد می گردد کلیه اطلاعات ناشی از انجام موضوع قرارداد را محرمانه تلقی نماید و در صورت اثبات خلاف این امر، خریدار در قبال آن مسئول خواهد بود.

6- در صورتیکه فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی انتقال پیامک های مربوط به خریدار به علت بروز و یا اعلام مشکلات یا شرایط بحرانی از سوی شرکتهای اپراتور تلفن همراه کشورهای مختلف و یا مراجع قانونی ذیصلاح گردد، خریدار موظف به رعایت زمانبندی مذکور می باشد.

7- خریدار نباید نسبت به ارسال پیامهای تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجاری برای کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده خریدار می باشد و فروشنده در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

8- مسئولیت حقوقی ناشی از کلیه پیامهای ارسالی به مشترکین تلفن همراه کشورهای مختلف درصورت هرگونه شکایت مستقیم یا غیر مستقیم به عهده خریدار است.

9- در صورت کاربری تبلیغاتی از خطوطی که خدماتی معرفی شده اند، کلیه مسئولیتها در قبال دستگاههای بازرسی و نظارتی و مراجع قانونی کشور ایران و سایر کشورها بر عهده خریدار می باشد. شماره خدماتی شماره ای است که صرفا جهت ارسال به شماره خاص به منظور اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

تبصره 1: ارسال پیامک به خطوط خدماتی و به شماره هایی که بنا به درخواست مشترکین از اپراتورها، امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را ندارند یا در دسترس نیستند یا Black List ویا شارژ و اعتبار به اندازه کافی ندارند  و یا از فرمت متنی خاص تبلیغاتی خود برای ارسال پیامک اپراتور مقصد پیروی کند امکان پذیر نخواهد بود .

تبصره 2: درارسال گروهی خریدار شماره های مورد نظر با شرط بالا را بارگزاری در پنل پیامکی می نماید ودر ارسال به صورت انبوه فروشنده رنج شماره ها را در اختیار خریدار می گزارد و لیکن تمام مفاد بندهای ماده 8 برای هردو حالت پابرجا است و خریدار با علم به این مفاد و تعهدات به صورت گروهی یا انبوه مبادرت به ارسال پیامک تبلیغاتی یا دریافت پیامک در شماره و پنل پیامکی خود می نماید.

10- استفاده از Mask و SenderID در بسیاری از کشورها امکان پذیر است ولی فرستندگان پیامهای تجاری نباید از header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده کنند و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند.

11- چنانچه قانون برای فرستندگان پیامها در شرایط خاص جریمه هایی پیش بینی نماید خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.

12- خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده برای ارسال پیام چه به صورت عمومی از طرف قانونگذار و چه به صورت اختصاصی از طرف شرکتهای اپراتور تلفن همراه  داخلی و خارجی وضع گردد را اجرا نماید.

13- برای پیامهای ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party Pays) شود خریدار متعهد به جبران آن می باشد.

14- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در صورت نیاز برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد.

15- مسئولیت پاسخگوئی به شکایات مشتری نهائی بعهده خریدار می باشد.

16- محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.

الف- با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و کشورهای مقصد ارسال پیامک مغایرت نداشته باشد و در تضاد نباشد.

ب- باعث تشویش اذهان عمومی داخل یا خارج از کشور نگردد.

ج- محل نظم و آرامش حاکم بر جامعه داخل یا کشور مقصد ارسال پیامک نباشد.

د- مغایر با اخلاق حسنه حاکم بر جامعه داخل یا کشور مقصد ارسال پیامک نباشد.

ه- با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشوروکشور مقصد ارسال پیامک مغایرت نداشته باشد.

17- خریدار متعهد می گردد که خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه را کمتر از قیمت خرید به مشتریان خود واگذار ننماید.

18- در صورت خاتمه قرارداد فعلی به هردلیل و یا عدم توافق جهت تمدید قرارداد فعلی و یا عقد قرارداد جدید مسئولیت کلیه اعتبارات فروخته شده از طرف خریدار به مشتری نهائی برعهده خریدار می باشد.

19- خریدار می بایست با توجه به اعتبار روزانه پیامک بین الملل خریداری شده بهای تمام شده پیامک خریداری شده را در همان روز به پنل به جهت ارسال واریز نماید و قبل از اتمام شارژ پنل خود حدااکثر 48 ساعت قبل اتمام شارژ پنل نسبت یه شارژ پنل خود اقدام نماید بدیهی است عدم شارژپولی به موقع و یا قبل اتمام شارژتعهدی برای فروشنده ایجاد ننموده و هرگونه خسارت به خریدار بعهده خریدار می باشد و فروشنده در هیچ صورتی تعهد و خسارتی از این بابت نمی پذیرد.

20- خریدار تضمین می نماید تعداد پیام کوتاه اعتبار داده شده که بنا به درخواست خریدار از سوی فروشنده صورت پذیرفته، ظرف مدت 5 روز پس از خرید و شارژ پنل در مقصد کشور و اپراتور معین را مصرف نماید. بدیهی است پس از گذشت مدت مذکور، اعتبار تخصیص داده شده کلا استفاده شده تلقی گردیده و خریدار می بایست جهت تخصیص اعتبار مجدد، پس از پرداخت هزینه نسبت به درخواست تخصیص اعتبار نماید.

21- مسئولیت مطلق محتوای پیامکهایی که در چارچوب این قرارداد ارسال می گردد بر عهده خریدار می باشد و در این خصوص خریدار موظف است نسبت به ممیزی، نظارت و کنترل بر محتواها قبل از ارسال پیامک اقدام نموده و در صورت صلاحدید خود از خدمات مراجع ممیزی ذیصلاح نیز بهره مند گردد. در هر حال خریدار در خصوص محتوای پیامکها در مقابل فروشنده مسئول و پاسخگوست. و در خصوص هر گونه ادعا، اعتراض یا هر گونه طرح دعوی از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قانونی یا نظارتی ، ضمن تکلیف خریدار به پاسخگویی، جبران هرگونه تبعات مستقیم و غیر مستقیمی که  نقض تعهد موضوع این بند برای فروشنده ایجاد نموده است بر عهده خریدار می باشد.

تبصره 3: لازم است متن پیامک ارسالی در پنل ارسال پیامک توسط خریدار جهت تایید بارگزاری و به همراه تعداد مورد نیاز و نام کشور و اپراتور مقصد ذکر گردد و در صورت تایید متن از مراجع قانونی داخلی و کشور مقصد متن پیامک قابل ارسال می باشد و در غیر اینصورت مسولیت این موضوع بعهده فروشنده نمی باشد.

تبصره4: فروشنده هیچگونه تعهد و مسولیتی نسبت به صحت اعلام رنج ارسال انبوه پیامکی که در پنل خود قرارداده ندارد و ممکن است شمار های مذکور یا در دسترس نباشند یا فعال نباشند یا جز Balck list باشند و یا مشترک یا صاحب خطوط درخواست عدم ارسال پیامک تبلیغاتی داده باشد و یا شارژ یا اعتبار کافی نداشته باشد و یا از فرمت متنی خاص  تبلیغاتی خود برای ارسال پیامک اپراتور مقصد پیروی کند که اپراتور مقصد این موضوع را به صورت به روز شده به فروشنده اعلام نکرده باشد و پیامهای مذکور بعنوان اسپم در نظر گرفته شوند.

22- قابلیت ارایه سرویس شماره های فعال برای بالک امکان پذیر است ولی فروشنده تعهدی در قبال آن ندارد.

23- در ارسال گروهی پیامک به شماره های مشخص که توسط مشتری بارگزاری می گردد، تمامی شماره ها valid در نظر گرفته می شود و مسئولیت هر گونه اشکال در شماره ها یا اشتباه بودن بر عهده خریدار می باشد.  
24- در ارسال گروهی پیامک، درخواست ارائه گزارش از سوی خریدار قابل اجراست و هزینه آن به مبلغ

1میلیون ریال است. لازم به ذکر است که در این گزارش شماره های valid  و active  مشخص می باشد.

25- پیام ارسال شده برای گوشی های خاموش و غیر قابل دسترس به مدت 24 ساعت در شبکه ذخیره میگردد و پس از ان از سیستم حذف می گردد و فروشنده تعهدی در قبال آن ندارد.

تبصره 5: لازم است به ذکر است در صورت وقوع بند 9 و تبصره 1 و 2 و بند 10 و 13 و 21 و تبصره 3 و4 که منجر به اسپم شدن پیامک ارسالی توسط خریدار توسط اپراتور مخابراتی مقصد می گردد، فروشنده پیامهای مذکور را ارسال شده در نظر گرفته و مبالغ آن از شارژ خریدار کم خواهد شد و در فاکتور خریدار به عنوان خرید اعمال خواهد شد و فروشنده هیچگونه مسولیتی از بابت این موضوع و تعهدی در قبال مسایل و مشکلات این موضوع نخواهد داشت و خریدارمتعهد است بندها و تبصره های ذکر شده را رعایت نماید.

تبصره 6: جهت تاکید بیشتر، خریدار در راستای این بندهای سی گانه، مسئول هرگونه تخلف یا اهمال شرکتهای طرف قرارداد خود نیز می باشد. بنابراین خریدار باید نسبت به رویت مجوز ایشان برای انتشار محتوا، نظارت، ممیزی و کنترل محتواها قبل از انتشار اقدام نموده و عنداللزوم تعهدات و تضمین های لازم را از شرکتهای طرف قرارداد خود اخذ نماید.

26- مسئولیت ایجاد امنیت در سمت گروه های متعلق به خریدار(مطابق ضوابط و دستورالعملهای امنیت و ایمنی شبکه )، کاملا به عهده خریدار است و فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

27- خریدار مجاز به ارسال پیامک به صورت ناشناس نمی باشد. ضمنا خریدار موظف است هویت شخص ارسال کننده پیام را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم، امکان شناسایی و معرفی وی به مراجع ذیصلاح وجود داشته باشد.

تبصره 7:  جهت تاکید بیشتر،کلیه مسئولیت و عواقب ارسال پیام ناشناس که باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتور مقصد در کشور مقصد و یا مراجع ذیصلاح قانونی ایران به فروشنده می گردد، به طور کامل به عهده خریدار بوده و مکلف به جبران خسارات وارده می باشد.

28- خریدار موظف به رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی فروشنده که در طول مدت قرارداد به شکل کتبی از طرف فروشنده به خریدار ابلاغ می شود، است.

29- خریدار باید محدودیتهای شبکه و SMS-Center  اپراتورهای مقصد که توسط فروشنده اعلام می گردد را در ارائه سرویسها در نظر بگیرد.

30- فروشنده مجاز می باشد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط، نسبت به آشکار نمودن پیامها و یا مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.