ساعات تماس

شنبه - پنجشنبه: 08.00 - 20.00
لوگو

شماره تماس

071-32357591

ایمیل تماس

info@aradbulk.com
بالک، Bulk ( راه اندازی شده )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به دسته‌ای از شماره‌های فعال و معتبر در کشور دیگری. در این حالت مشتری ( ارسال کننده ) شماره مشترک ( گیرنده پیامک ) را ندارد و شماره‌ها توسط آرادافزار اعلام میگردد.

گروپ، Group ( راه اندازی شده )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به آن دسته از شماره‌های فعال و معتبر در کشور دیگری که توسط مشتری ( ارسال کننده ) اعلام می‌گردد.

دو طرفه، 2 Way ( در حال راه اندازی )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشترک ( گیرنده پیامک ) بصورت رایگان به ارسال کننده پاسخ می‌دهد.

تائیدیه، Delivery ( در حال راه اندازی )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشتری ( ارسال کننده پیامک ) می‌تواند از رسیدن پیامک خود به مشتری ( گیرنده پیامک ) اطمینان حاصل نماید.

شماره، Number ( در حال راه اندازی )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به شماره‌های بخصوصی بر اساس تقسیم بندی از قبیل جنسیت، موقعیت، شغل و . . . در 50 کشور جهان.

گفتگو، Chat ( در حال راه اندازی )

در این نوع از سرویس‌ها، مشتری ( ارسال کننده پیامک ) می‌تواند بصورت پیامکی با مشترک ( گیرنده پیامک ) خود گفتگو کند.

محلی، Local ( در حال راه اندازی )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به شهر، اپراتور و کشور دیگری

ابزار مجانی، Free tools ( در حال راه اندازی )

ارسال یک متن تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به مشترک در کشور دیگری، بطوریکه مشترک ( گیرنده پیامک ) بصورت رایگان به ارسال کننده پاسخ می‌دهد.